"Сурп Степанос" Сливен

Няма изследване за началото на сливенската арменска колония. По данни от Симеон Тъбир Лехаци – арменски владика от Полтава – Украйна,който през втората половина на 17 век на път за Ерусалим е минал през нашите земи,посетил е различни градове и дава сведения за броя на арменските семейства в различните градове - в т.ч. и за Сливен. ...
"Сурп Аствадзадзин" Силистра

Църквата за арменците е не само вяра, религия. Тя е свята институция, благодарение на която и до днес ги има. Арменската църква е направила много за съхраняване на писмеността, духовността и културата на нацията си. Всеки арменец, оказал се на непознато място, първо търси арменската църква. Тя е връзката между сънародници от различни страни. През 2010 г. Арменската апостолич...
“Сурп Степанос” Пазарджик

От турски документ от ХІІІ век пряко узнаваме за съществуването на арменска общност в Татар Пазарджик и на храма й тук /въз основа на протокол от 1685 г. за покупко-продажба за сметка на църквата/. Все пак не разполагаме с конкретни данни, за да посочим точната дата на нейното строителство....
"Сурп Агоп" Ямбол

Арменската общност в Ямбол може да посрещне следващия Великден в сградата на своя църква „Сурп Агоп”(„Свети Яков”). Преди четири години лично духовният водач на българските и румънски арменци архиепископ Дирайр Мардигян благослови строежа на арменската църква в Ямбол. Тя се изгражда на ул. „Хан Тервел“....
"Сурп Хач" Стара Загора

Стара Загора 6000 - параклис "Сурп Хач" ул. "Георги Колев" № 38, тел. 042 2 09 61...
Страница: < 1 2