Раната - Скитникът

„Раната“ е филм, който хваща за гърлото още с първите кадри. И стиска, докато не загубиш гласа си и не заровиш в чантата си за носни кърпички. Фатих Акин, харесван и награждаван заради филмите му „Солино“, „Срещу стената“, „Соул китчън“, „Музиката на Истанбул“, сега разтърсва с епичната картина на периода от Първата световна война, в който малцинствата в пределите на някогашната Османска импери...
Раната - Търсене

Някъде в този момент от филма започва да се усеща една колеблива политическа коректност, която като че ли отнема от силата на признанието за извършеното престъпление срещу част от човечеството. Но в крайна сметка филмът е не за отмъщение, а по-скоро за покаяние. А покаянието е следствие на признаване на греха, няма значение за коя религия говорим. Човещината няма религиозна принадлежност...
Раната - Избавление

Изгнаници клети, отломка нищожна от винаги храбър народ мъченик, дечица на майка робиня тревожна и жертви на подвиг чутовно велик - далеч от родина, в край чужди събрани, изпити и бледни, в порутен бордей, те пият, а тънат сърцата им в рани, и пеят, тъй както през сълзи се пей....
1915

Филмът "1915" е продуциран от Алек Мухибян и Гарин Хованнисян. За първи път е представен пред публика на 17 април 2015 г. в САЩ, след което има своята премиера в Русия и Армения. През 2015 г. участва във филмов фестивал в град Ван, днешна Турция, където печели специалната награда на журито. ...
Евангелие от Матей

Заглавна страница на „Евангелие от Матей” Композицията на тази начална страница ни внушава голямата свобода, с която е направена. Характерно е търсенето на нови, интересни средства в началото на XIII век. Мотивите, които са използвани за декорация, напомнят Мала Азия. Забелязва се и едно вградено лице, което може да бъде и самият Матей. Насладете се на филма "Армения - Земята на Ной"...
Ечмиадзинско Евангелие

Написано през 989 г. от църковния чиновник Хованес Нораянк в Сюник, Ечмиадзинското Евангелие съдържа 233 листа с размери 35 на 28 см. и се съхранява в Матенадаран. Ръкописът е Евангелие тетри, т.е. Четвероевангелие. В края на ръкописа Хованес Нораянк добавя два листа, които съдържат четири миниатюрни от VI-VII век. Те имат специална художествена стойност и символичен характер по отно...
Евангелие на кралица Keран

Евангелието на кралица Keран. Цар Левон III, Кралица Керан и техните наследници. Евангелието е написано и илюстрирано през 1272 г. в град Сис на Киликийска Армения със заповед на кралица Kеран. Писарят е Аведис. Ръкописът се пази в Йерусалим, църквата на Св. Aгоп. Името на миниатюриста е неизвестно. Тази миниатюра изобразява крал Левон III и кралица Keранс наследниците им. Със...
Миниатюра от Ахпатското Евангелие "Вход Господен в Йерусалим"

Миниатюрист Maркаре, 1211 год. Тя е създадена в началото на XIII век в Ахпат от двама писари. Името на първия е неизвестно, а вторият – Агоп, е създал Евангелието по заповед на свещеника на град Ани. Евангелието е съставено от 360 листа. Илюстратор на Евангелието е миниатюристът Маркаре от същия град. Във „Вхо...
Ръкопис „Вход Господен в Йерусалим”

Арменските манускрипти, създадени преди ХIII век, са рядко украсени с миниатюра, вградена в текст. Първият пример за такова представяне на текст от Евангелието е от края на Х и началото на ХI век. В центъра на тази миниатюра са разположени две дървета вместо едно, както сме свикнали да виждаме. Персонажът на Христос със своята къса брада, излъчването на Апост...
Торос Рослин

Торос Рослин е най-видният арменски ръкописец. Рослин е въвел разказа в своята иконография въз основа на познанията си в областта на западноевропейското изкуство. Той възражда жанра на царските портрети. Първите киликийски царски портрети са открити в неговите ръкописи. Стилът му се характеризира с деликатност на цвета, класическо третиране на фигурите и дрехите, елегантност на линията, както и въвеждане...
Страница: < 1 2 3 >