ВЪПРОСИ КЪМ СВЕЩЕНИКА: Защо гордостта е смъртен грях?

ВЪПРОС: Защо гордостта е смъртен грях?

ОТЕЦ БАРДУХИМЕОС АКОБЯН: Както няма по-голямо зло от гордостта, така и няма по-голяма доброта от смирението. Гордостта е чувство за отдаване на важност на собствената си личност, от което се раждат другите грехове.

Когато човек счита себе си по-висш от другите, започва да съди, да мрази, да завижда, да унижава. Гордостта предполага отричане на Бог, да се живее без Бог, както направиха Адам и Ева. Чувството за гордост ражда стремеж към по-високо от Бог. Горделивият, отдавайки важност на себе си, започва да покорява света, понякога дори чрез насилие. Това означава, че при подобни хора са нарушени реалните представи за собствената си мисия, смисъла на живота. Той напразно изразходва всичките свои ресурси, за да докаже превъзходството си. Както, когато клетката започва да се бори срещу организма, последният започва да се освобождава от нея.

Горделивият е затворен човек, не приема други мнения, чрез което превръща вътрешния си свят в още по-беден. Така гордостта е още унижаване на собствената си душа. Гордият отрича и Божия съд. За себе си самият той е своя съдия и закон.

Така гордостта убива душата на човека и затова тя се счита за смъртен грях.