СУРП СТЕПАНОС НАХАВЪГА - ПЪРВОМЪЧЕНИК СВЕТИ СТЕФАН

Той е един от седемте дякони, ръкоположени от Първата църква. Станал е страстен последовател на Исус, още докато Той е бил жив.
Дейността му като проповедник накрая го изправя пред съд, където той се държи смело, като от обвиняем се превръща в обвинител. „Боже, не стоварвай върху тях отговорността на греха им“. Смелото му държание разтърсва дори фанатика Савел, който по-късно на път за Дамаск се обръща към Християнството под името Павел.
Свети Стефан се смята за първия мъченик за Христовата вяра, затова се нарича дякон Първомъченик. На негово име са посветени много арменски църкви, един манастир, който сега се намира на персийка територия и чудесни шарагани (тропари).
Паметта му се чества през последната седмица на месец декември. Празникът спада към т. нар. Авак Донер (Велики празници).
На празника Свети Стефан Арменската църква празнува празника на всички дякони. Понеже Стефан бе дякон, затова този ден е празника на всички дякони. В Арменската църква ръкополагането на дяконите основно се извършват по празника Свети Стефан.
В този ден имен ден празнуват онези, които носят името Степанос, Степан.