Кои са демоните?

Бог бе създал всички ангели да бъдат добри, но ангелът Деница пожела да се изравни с Бог и наруши задължението си за свършено покорство към Господа. Той се отдалечи от Бог, попадайки в тежкия грях на гордост и себелюбие.

Това, представя по много интересен начин пророк Исая: „12. Как си паднал от небето, ти Деннице, сине на зората! Как си отсечен до земята, ти, който поваляше народите; 13. А ти думаше в сърцето си: Ще възляза на небесата, Ще възвиша престола си над Божиите звезди, И ще седна на планината на събраните <богове> към най-крайните страни на север, 14. Ще възляза над висотата на облаците, Ще бъда подобен на Всевишния. 15. Обаче ти ще се снишиш до преизподнята, До най-долните дълбочини на рова.” (Исая 14:12-15).

Една трета от ангелите го последваха и станаха демони – зли ангели: „…не опазиха своето достойнство, но напуснаха собственото си жилище…” (Юда 1:6). Демоните от доброто попаднаха в злото, от светлината в тъмнината, от любовта в омразата, от безгреховност в грях.