Забелязах, че всички жени в Армения влизат в църквите с кърпа на главите си, както възрастните, така и младите. Но при нас, във Варна, много малко жени носят в църквата кърпа. Този обичай свързан ли е със страната или е задължителен?

Да, правилно сте забелязали, че в Армения са запазили този обичай. Мога да кажа дори, че и в много арменски църкви в диаспората този обичай също е запазен. Но както сте забелязали, тук при нас повечето жени не спазват този обичай.

По принцип, когато жените влизат в църквата, задължително трябва да покриват главите си, а мъжете задължително трябва да бъдат без шапка. Този благочестив обичай започва още от времето на създаването на Христовата църква. Когато апостол Павел, в посланието си към Коринтяните говори за задълженията на жените и мъжете по време на молитва, казва: „7. Защото мъжът не трябва да си покрива главата, понеже е образ и слава на Бога; а жената е слава на мъжа. 8. Защото мъжът не е от жената, а жената е от мъжа; 9. понеже мъжът не беше създаден за жената, а жената за мъжа. 10. Затова жената е длъжна да има на главата си белег на власт заради ангелите.” (1 Кор. 11:7-10).

Този обичай преследва няколко цели. Първо, когато жената слага кърпа на главата си, тя покрива женската си красота и не става изкушение за мъжете, които също се молят в църквата. Второ, носенето на кърпа за глава е знак на смирение и скромност, с което жената показва, че е покорна на Божиите заповеди. Библията казва: „всяка жена, която се моли или пророкува гологлава, засрамва главата си” (1 Кор. 11:5). Евангелието ни учи, че главата на мъжа е Христос, а главата на жената – мъжът. При нас, във Варна, много малко жени носят кърпа. Те я слагат предимно, когато трябва да се изповядват и да вземат причастие. Докато обичаят гласи, че трябва да сложат кърпа на главата, когато влизат в църквата. Това са навици, които трябва да се  постараем да променим и аз съм сигурен, че постепенно и при нас ще се възстанови този прекрасен благочестив обичай.