Скоро прочетох за Детския християнски лагер „Задиг”. Със съпругата ми възнамеряваме да изпратим дъщеря ни на този лагер. Но за мен е интересно да знам доколко е правилно децата от малки да получават християнски познания?

Да, правилно сте чули. В Арменската епархия в България действа летен християнски детски лагер. Напълно естествено е лагерите да бъдат една от формите, чрез които църквата да се занимава с християнското възпитание на децата. Евангелието много ясно ни казва, че не бива да възпираме децата си да се доближат до Христос: „А Исус каза: Оставете дечицата и не ги възпирайте да дойдат при Мене, защото на такива е небесното царство.” (Матей 19:14).

Ние не трябва да забраняваме на нашите деца да бъдат по-близо до Христос. Колкото по-отрано ги възпитаме в християнските ценности, толкова  по-ясна представа ще имат те за християнството и за истинската вяра, когато пораснат. Не е случайно, че ние, християните, кръщаваме нашите деца още от малки и ги предаваме в Божиите ръце. Църквата винаги проповядва спасителното Евангелие на хората, но за да има по-точна представа за християнството, човек трябва още от малък да се възпитава в християнските ценности.

Църквата има своя подход към различните възрастови групи. Тя обяснява на вярващите  смисъла и стойността на християнството и на вярата,  според нивото на възприемане: на децата по един начин, на младите и юношите - по друг, а на възрастните – с различни методи.

Представете си една верига. Ако някоя халка от тази верига липсва, като например един човек, ако не е възпитаван в християнските ценности като малък, то тогава много по-трудно може да му се обяснят по-сложните въпроси на вярата. В различните етапи от живота си човек учи различни неща. Ако пропусне някой етап в обучението си, после ще му бъде по-трудно.

Ето за това Църквата се старае да даде християнски знания на всеки, според неговото ниво на възприемане. С децата се води отделна работа, различна от тази с младежите и юношите, а тя пък се различава от работата с по- възрастните.

В нашата Епархия действа Детски християнски летен лагер „Задиг”, който е чудесен начин да се  работи с децата, където те получават християнски знания. Вие сте взели правилно решение да изпратете дъщеря Ви на този лагер и бих посъветвал  всички вярващи арменци непременно да изпратят децата си на лагер „Задиг” и, според думите на Евангелието, да позволят на децата си да се доближат до Христос.