Изпитанията в нашия живот от Бога ли са или от сатаната? Как трябва да възприемаме тези изпитания?

Изпитанията са два вида: едните са от сатаната, а другите са от Бог. Бог изпраща изпитания на  човека, за да провери доколко той е твърд във вярата си, но тези изпитания не свършват с гибел, т.е. човек нищо не губи. Изпитанията, изпратени от сатаната, обикновено са пагубни. Чрез тях той се опитва да отдалечи човек от Бога или да попречи той да се приближи към Него. Разколебава го във вярата му. Чрез изпитанията на сатаната човек може да изгуби всичко, което има, дори може да отнеме човешки живот.

Иисус Христос също бе подложен на изпитания от сатаната и сред тях имаше едно, което можеше да завърши със смърт, ако Христос бе послушал сатаната и бе скочил от кулата. Човек винаги трябва да бъде готов  на всякакви изпитания, независимо дали са от Бог или от сатаната. Трябва да се моли по-често, за да успее да премине препятствията и да върви по пътя, който Бог е начертал за нас. По време на изпитания трябва да изпълняваме Божията воля, както Иисус го правеше. Той никога не се отдалечаваше от Божиите заповеди. Христос ни даде най-добрия пример как да победим изпитанията. Трябва да следваме Неговия пример и да сме твърди във вярата си и верни на Божиите заповеди.

 Да поискаме сили от Бог, за да успеем да преодолеем изпитанията. Тогава със сигурност няма да имаме загуби.