Вероятно сте забелязали, че днес хората осъществяват сексуални контакти преди брака и за много хора това е нормално. Интересно ми е как гледа църквата на това? Как се отнася Арменската църква към сексуалния живот преди брака?

По принцип, църквата не винаги говори за сексуалните отношения. Да, наистина, днес много млади двойки преди да се женят вече осъществяват сексуален контакт. Има и случаи, когато по време на венчавката младоженката носи дете.

Този въпрос може да се разглежда от две гледни точки: физическа и духовна. Физическата страна на въпроса е много удобна за човека, защото преди брака, младите двойки успяват по-отблизо да се опознаят, да задоволят телесните си нужди и да се подават на страстите си. Човек винаги се стреми през живота си към по-лесното и не желае да преминава препятствия, затова и непрекъснато попада в грях.

А  духовната страна на въпроса категорично е против сексуалния живот преди брака. Когато младите се венчаят в църквата, според обредите на тайнството Брак, се извършва обреда „Венчавка на девствените”, която е свят обред и е необходимо хората също да се отнасят със страхопочитание към него. Ако погледнем внимателно името на този обред, ще видим, че той означава венчавка между хора, които са девствени и е задължително двамата да бъдат такива, т.е. преди да се оженят да не са имали по принцип сексуални отношения. По време на същия обред свещеникът в молитвите си се моли на Бог, за да благослови брачния им живот и да го освети. След този обред вече те могат да имат сексуални отношения помежду си и това няма да се счита за грях.

Но ако младоженците вече са имали сексуални отношения, за какъв обред на девствени можем да говорим? Те вече не застават пред Бог като девствени, които са готови да създадат семейство.  Не се отнасят със святост и почит към свещения обред на Брака.

В Десетте Божи заповеди много ясно се казва: „Не прелюбодействай” (Изход 20:14) и който осъществява сексуален контакт с други, извършва грях. Ако прочетем цялата Библия, никъде няма да се срещнем пасаж, който позволява да се осъществява сексуален контакт преди брака. Апостол Павел в писмото си до Коринт говори за брака и девствеността: „Но, за да се избягва блудството, нека всеки си има своя жена, и всяка жена да си има свой мъж.” (1 Кор. 7:2). А отношението между мъж и жена се създава след като те сключат брак. Апостолът съветва  неженените: „Но, ако не се въздържат, нека се женят; защото по-добре е да се женят, отколкото да се разпалват.” (1 Кор. 7:9).

Тук виждаме, че Апостолът не съветва неженените да имат сексуален живот преди брака, а казва, че ако не могат да обуздаят страстите си, нека да се женят. От това става ясно, че сексуални отношение човек може да има само след венчавката.

Църквата винаги е била против сексуалните отношения преди брака. За нас няма значение в кой век живеем или в коя държава живеем, защото Божиите заповеди винаги са свети за нас и ние трябва със святост да ги изпълняваме.

Винаги трябва да помним, че за Божиите заповеди или Слова няма време, те са отнасят за всички времена. От тази гледна точка бих отделил арменския народ. Ние винаги, векове наред, сме се опитвали да запазим свято тайнството на Брака и цялата ни нация, водена от църквата, винаги е отричала сексуалните отношения преди брака. През вековете това е станало характерна черта за нашия народ.