Ако един човек поради някакви причини не е кръстен, Бог чува ли неговите молитви?

Всъщност,  Бог винаги чува молитвите на всеки човек, но друг въпрос е доколко Бог обръща внимание на тези молитви и ги изпълнява, когато един човек не е кръстен. Когато някой се кръщава, той се осиновява от Христос, става дете на Бог и истински християнин. По този начин душата му става познаваема за Бог. Но когато човек не е кръстен, Бог за него не е баща. Когато някой не се кръщава, не приема Бог, тогава защо трябва Той да изпълнява неговите молитви?

Бог ще чуе молитвата на човек, който не е кръстен, но само ще слуша и ще чака той да използва всяка възможност, за да се кръсти. Молитвата е диалог между Бог и човека. Когато един човек не е кръстен и не е приел в себе си Бог, как тогава ще се получи този диалог. Вярно е, че Божиите дела са неразбираеми за човешкия ум, но основавайки се на Библейската доктрина, може да се каже, че Бог чува молитвите на всички, но не на всички отговаря.

Господ Иисус Христос много ясно заявява, че който приема Него, приема Отец, но който не приема Него, не приема Отец. Ако човек не е кръстен, значи не е приел Христос и Бог, тогава как Бог ще приеме неговите молитви?

Без значение са причините, поради които човек не е кръстен. Трябва да се кръсти, ако иска да стане християнин.