Мога ли да се оженя за детето на моя кръстник?

По принцип, по време на кръщение кръстникът става духовен баща на кръщелника, а кръщелникът става духовно дете на кръстника. Кръстникът е отговорен пред Бог за духовното възпитание на кръщелника си. По време на кръщението, детето на кръстника (физическото дете) и кръщелника (духовното дете) стават един вид брат и сестра. Вярно е, че те имат различни биологични родители, но в случая биологичният и духовният родител са един и същи човек. Църквата забранява брака между брат и сестра, а в случая те са брат и сестра, затова Църквата забранява брака между тях.