"Сурп Ованес" Добрич

През ХІХ век църквата е опожарявана два пъти по време на руско-турските войни. През 1894 г. на мястото на нейните останки италиански архитекти проектират и изграждат нова еднокорабна църква с каменни основи и стени и с дървена покривна конструкции. В храма могат да се видят оригинални изображения на арменски светци, рисувани през ХІХ в.