"Сурп Степанос" Хасково

Първите арменски семейства се установяват в Хасково през 1882 г., казват изследователите. В периода 1910-1931 г. в града живеят близо 2000 арменци, прокудени от Родосто /днес Текирдаг/ , Бандърма, Адапазар, Биледжик и други райони на Османската империя. През годините те изграждат своя църква, училище, детска градина, театрална трупа, читалище, спортна организация.

В първите десетилетия на 20 век хасковската арменска общност постепенно се развива и укрепва. Главната им цел сега е да си създадат Богослужебно място. На едно събиране се взема решение двете стаи, намиращи се в дворно място, закупено от общността, да бъдат преустроени в параклис. Започва се трескава работа – срутват средната стена и съединяват двете стаи, превръщайки ги в параклис. Единият ъгъл представлява олтар като на стената е поставена иконата на Света Богородица, а от двете страни – две големи запалени свещи. В средата е поставен Вем кар, донесен от църквата в Хай-кюх. През 1923 г. за първи път празнуват Великден. Извършва се първото богослужение. Цялата хасковска арменска общност присъства на това грандиозно събитие.
24 февруари 1924 г. е паметна дата. Събралите се родолюбиви арменци избират църковно ръководство. Сформира се и дружеството "Аракс", чиито членове с неуморен плам допринасят за постигане целите на хасковската арменска общност. Тяхното усърдие и стремеж за по-скорошно завършване на сградата, предвидена за църква и училище, се увенчават с успех. На 15 август 1925 г., Успение на Пресвета Богородица, сградата е предадена на църковното настоятелство. Първият етаж е определен за църквата, именувана "Сурп Степанос", а горният етаж – за училище.

http://grabo.bg/guide/view/armenskata-tzarkva-surp-stepannos-haskovo