100 въпроса за Богословието, Светото писание, християнския живот, църковните тайнства и обреди, християнската култура, чудесата, суеверията и злите сили

„И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин.”(Матей 28.20-21)

Арменската Апостолическа Света Църква вече 1700 години чрез своите свещеници предава словото на нашия Господ Исус Христос на арменския народ. Християнското проповядване, което се осъществява,  започнато от апостолите на Исус Христос до техните ученици – свещениците,  е било и продължава да бъде чрез изучаване на Библията, обяснение на ролята и значението на празниците, духовни беседи, проповядване на Христовото Евангелие и чрез въпроси и отговори. Естествено, всеки християнин, колкото и да чете Библейските текстове и да се опитва да разбере правилно значението и съдържанието им, все пак възникват въпроси, които имат нужда от обяснение. Отговорите на тези въпроси могат да дадат само знаещите духовни мъже, които са призвани да осветят хората с неугасващата светлина на Христос и представляват посредници между хората и Бог.

За нас е радост, че посветените духовници на Арменската епархия в България, след дълго прекъсване, отново са започнали святото дело на проповядването на Божието слово. В арменските общности на редица държави, в това число и в България, които са преминали през комунистическия режим, има нужда да се повдигнат духовните ценности, съхраняването на църковните и националните красиви обичаи, правилното извършване на църковните празници и тайнства и, което е най-важното, святото дело за съхраняването на арменската идентичност и възпитаването на истински християни у идващото поколение, чрез предаване на духовна храна. Похвално е, че нашите миряни сами искат да получат отговорите на своите въпроси от духовниците, което потвърждава, че добре са разбрали следния цитат от Евангелието: „Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори; защото всякой, който иска, получава, и който търси, намира, и на тогоз, който хлопа, ще се отвори.” (Матей 7. 7-8).

Съветът ни към всички вярващи арменци е да отправят своите въпроси към наш духовник, който ще им даде пълноценен отговор, чрез което ще се превърнете в истински носители на Христовата светлина, ще светите Вие и чрез Вас ще бъдат осветени много вярващи.

Нашите похвали и благословения на автора на тази книга Н.Б. свещеник Бартухимеос Акобян, който търпеливо и мъдро отговаря на най-различни въпроси на вярващите от нашата епархия. В краткия период от духовното си служение отецът успя да спечели любовта и доверието на вярващите, представи се като добър Пастир и пося семето на Евангелското слово в плодородните души на вярващите.

Нека чрез четенето на тази книга арменският мирянин още веднъж да поднови и отново да оцени своя завет с родната си Църква.

С благословения

Архимандрит Абгар Овакимян,

Архиерейски наместник на Арменската епархия в България

София, 12.02.2014 год.