ХРИСТИЯНСКА КУЛТУРА

ВЪПРОС: Защо арменските Хачкари (каменни кръстове) имат отстрани елементи с неопределена форма? Какво е значението им и какво означават?

Преди да отговоря на въпроса, бих искал да отбележа, че Хачкарите (каменните кръстове) имат свое особено място в арменската култура. Те са претърпели различни периоди на развитие през вековете. Хачкарите съдържат основната идея на християнството – спасителното дело на Иисус Христос.

Основният елемент на Хачкара е кръстът, който съдържа в себе си идеите на Разпнатия Христос, дървото на живота, обещания небесен рай и спасението. Още от IV век арменците издигнали Хачкари в различни места: в дворовете и по стените на църквите.

Както вече отбелязах, основният елемент на Хачкара е кръста. Има различни видове кръстове: обикновен (սովորական – совораган), разцъфтял (ծաղկեայ– дзахгеа) и всеспасителен (ամենափրկիչ– аменапъргич). Има и други видове, но тези са най-разпространените.

За обикновените кръстове - самата дума „обикновен” вече предполага, че става въпрос за обикновени и по-опростени кръстове. Върху разцъфтелите кръстове са изрисувани гроздове, които пресъздават образа на Христос, като истинско лозе. Самият Христос сравнява себе си с лозе, а клоните на лозето със самите вярващи (Йоан 15:1). Както са истинските плодове на лозата, така и са пресъздадени върху кръста. В края на шестте свода,  които са с три разклонения, са разположени по три зрънца от грозда, които се намират в четирите ъгъла на Хачкара. Кръста процъфтява чрез църквата, укрепва и дава достойни плодове.

Другият вид на кръста е всеспасителният. Той е обикновен кръст, върху който е изрисуван разпнатия Христос, за това и се наричат всеспасителен или спасителен кръст.

Това са основните видове кръстове, които се използват в изработването на Хачкари.

ВЪПРОС: Всеки път, когато посещавам някоя арменска църква, се интересувам колко вида арменски църкви има. Виждал съм както куполна църква, така и базилика. Кой вид е в типично арменски стил?

Трябва да отбележа, че има два вида арменски църкви, както посочвате и вие: куполна и базилика. Отличителен белег на типично арменската църква е високият купол.

По принцип, има няколко вида църкви: базилика (еднокорабна, трикорабна и пр.), куполни (центрокуполна, кръстокуполна) и пр.

Ние, арменците, строим църкви от IV век, въпреки че има и предположения, че в Армения църкви са били строени още от първи век, когато апостолите пристигнали в нашата страна. По начало, в целия свят християнските църкви се строяха върху основите на езическите храмове и тези правоъгълни постройки ставаха църкви. Оттук произлиза стилът еднокорабната базилика.

След V-VI век, ние, арменците, започнахме да строим типично арменски куполни църкви, които по -късно се превърнаха в кръстокуполни църкви. За да представя по-образно казаното, ще ви дам пример: арменската църква във Варна е базилика, а църквата „Сурп Кеворк” в Пловдив е куполна. И двата вида са арменски, но типично арменска е куполната.