СВЕТИ ХЕВОНТЯНЦ - СУРП ХЕВОНТЯНЦ

Всеки вторник в  седмицата преди Пун Парегентен, ААСЦ чества деня на свещениците Сурп Хевонтянц. Денят е посветен на  тези свещеници, които през 451 г. са участвали в Аварайрската битка и са били духовна опора на войниците. По време а войната те са кръщавали, благославяли и вдъхновявали вартанидите в неравната битка за защита на Христовата Вяра и Църква.

След войната персийският цар Азгерд хвърля духовниците в затвор, а след това ги и убива. Най-възрастният от тях  се е казвал Дер Хевонт и на негово име е кръстен този ден. Имената на останалите са Католикос Ховсеп и епископ Татиг, свещеници Муше, Аршен, Хорен, Самвел и дякони Апрахам и Каджаджън. Всички те са убити точно защото са арменски християнски духовници и, за да се помни това во веки,  ААСЦ съвсем справедливо е нарекла този ден като Ден на свещениците.

На това честване всички свещеници се събират в Сурп Ечмиадзин на Света Литургия, а после и на събор. В този ден те получават своето освещение или биват награждавани. Тези епархии, които не могат да участват на Литургията в Ечмиадзин, честват празника по места, като се събират по повеля Арачнорта и също участват в Света Литургия и свещенически събор. На този ден всички хора, носещи имената  Хевонт, Левон, Ховсеп, Хорен, Муше, Самвел, Апрахам, Аршен, Арсен имат имен ден.