ПРАВЕДНИЯТ СИМЕОН

Симеон  е бил един от 72-те мъдреци, превели Стария Завет на гръцки 285 години преди раждането на Спасителя. Докато превеждал книгата на Пророк Исая, той стигнал до пасажа в който било написано, че девица ще роди Божия Син. Невярвайки в това девица да роди и решавайки, че това е грешка, той я поправя, но на другия ден вижда, че поправката е изтрита и на нейно място със златни букви са написани думите на Пророка. Точно в този момент на Симеон му се явява ангел, който му казва, че няма грешка, но заради това че не е повярвал ще живее, докато не види Спасителя. Така той доживял да го види и да го вземе в ръцете си на четиридесетия ден след раждането му.