СУРП ТАРКМАНЧАЦ - СВ. ПРЕВОДАЧИ НА СВЕЩЕНОТО ПИСАНИЕ И АРМЕНСКИ УЧИТЕЛИ

Отнася се за един от най-светлите празници на Арменската апостолическа църква, символизиращ стойности с общоарменско звучене. Затова той се чества два пъти годишно: веднъж - в края на месец юни или в началото на юли и втори път - през втория съботен ден на месец октомври.
Малко история. През 387 година Армения бива поделена между Рим и Персия. В подвластната на Персия източна част на Армения продължава да съществува арменската държавност във васално състояние начело с династията на Аршакидите (Аршагуник). Щастие е за арменския народ, че именно в тази полузависима източна част на Отечеството ни трима велики личности в тясно взаимодействие съгласуват усилията си, за да осигурят оцеляването и просъществуването на народ ни. Тези личности са: просветеният монарх на Армения Врамшаух Аршагуни, католикосът на Арменската апостолическа църква високо ерудираният свети Сахаг и гениалният духовник и учен Месроб Мащоц - създател на националната ни култура.
В изпълнение на това решение Месроб Мащоц обикаля културните центрове на тогавашния свят - Едеса, Самосад, Константинопол и след дълги търсения и творчески усилия създава една съвършена азбука - Арменската, състояща се от тридесет и шест буквени знаци. Завръщайки се в столицата на Армения Вахаршабад, заедно с католикоса свети Сахаг и плеяда ученици, той създава училища, заема се с превода на Библията и на редица духовни книги, твори оригинали трудове. Учениците, участвали в превеждането на въпросните книги и в създаването на оригинални творби и чийто брой според различни източници варира между тридесет и сто души, са били високообразовани и талантливи люде - нека споменем сред тях, макар само имената, на Горюн, Йезниг Гохпаци, Йехише, Ховсеп Мантагуни, Ховсеп Вайоцдзореци (последният по-късно наследява светия Сахаг като католикос).
Свети Сахаг, свети Месроб и техните ученици са именно творците, които полагат основите на оригиналната арменска култура и книжнина. Тяхното епохално дело, предавано от поколение, при изключително трудните исторически условия и съдба на арменския народ, запазва нашия народ от претопяване и изчезване, като осигурява неговото просъществуване. Именно на тези творци е посветен празникът, наречен «Дон сърпоц таркманчац».
На Сърпоц Таркманчац се възпоменават и Давид Анхахт, Мовсес Хоренаци, Нерсес Шнорхали и Крикор Нарегаци. Вярно, че тези светци са живели в различни времена, но те всички са се занимавали със святото дело на просветата на арменския народ. Те са превеждали от чужди езици  различни духовни и светски творби и са успели да продължат делото на Месроб Мащоц и Сахак Партев.
На този празник имен ден празнуват хората, които носят имената Месроб, Сахак, Мовсес, Крикор, Давид, Анания, Йехише, Нарег.