КАК ДА СЕ ЛЕКУВА? КОЙ Е ИСТИНСКИЯТ ЛЕКАР НА ТЯЛОТО И ДУШАТА?

Уважаеми читатели, днес в света почти всички имат нужда от излекуване. Поради най-различни причини в света са се увеличи болестите и хората са придобили най различни излечими и неизличими болести. Хората винаги ги е интересувало причините на болестите, винаги са искали да установят, от къде произлизат болестите, благодарение на което през вековете е напреднала и медицината. И благодарение на лекарите, хората са успели да се освободят от най различните си болести, но трябва да се подчертае също така, че лекарят лекува тялото на човека (а тази благодат е получил от Господа), но лекарят не може да лекува душата на човека. Ако обърнем внимание как Иисус Христос лекуваше, тогава ще видим, че първо Иисус опрощаваше греховете на болния, т.е. лекуваше душата поболяла поради греховете, и след това лекуваше тялото: лекувайки душата, се лекуваше и тялото. (Марка 2:1-11) Човекът винаги е внимателен към своето тяло и се опитва по всякакъв начин да задоволи телесните нужди и забравя нещо важно, че човекът не е създаден само от тялото, човекът е създаден от тяло и душа, която много често се забравя с нейните нужди, колкото човекът мисли за тялото си, толкова трябва да помисли и за душата си. Уважаеми приятели,  днес хората имайки каквито и да е болести бягат при лекарите и се опитват с тяхна помощ да се излекуват, а когато нашата душа се разболява, т.е. съгрешаваме,  дали по същи начин бягаме при нашия лекар на душата (при духовника, който има власт от Господа да опрощава човешките грехове) и да се опитаме чрез него да намерим лек за нашите грехове? Днес хората са забравили, че за почти всички болести причината е греха и хората не се опитват да отидат при лекаря на душата, чийто лек е покаянието, не се опитват да се освободят от греховете, благодарение на което и ще се излекуват от  болестите си. Уважаеми читатели, ние никога не отказваме дейността на лекарите, ясно знаем, че с тяхна помощ тялото на човека може да се излекува, понеже има и болести, които в резултат на греха не се излекуват, и както подчертахме, лекарят също действа по Божията благодат, но истинският лекар на тялото и душата е нашият Господ Иисус Христос, и пътят за истинското излекуване е покаянието, на което можем да достигнем само благодарение на Църквата. Иисус Христос, когато изпрати своите апостоли да проповядват им заръча „ на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват“ (Марка 16:18). Апостолите ясно изпълниха заръката на Христос и многобройни хора се излекуваха през техните ръце, те станаха истински ученици на истинския Лекар и от своя страна заръчаха„ Болен ли е някой от вас, нека повика църковните презвитери, и нека се помолят над него и го помажат с масло в Господното име“ (Яково5:14) Получената от тях благодат апостолите предадоха на духовниците, които станаха кандидати за достигане на истинския Лекар. Уважаеми вярващи, всички може би знаем за хора, от нашето обкръжение, които са болни и имат нужда от нашите сърдечни молитви, нека заедно да се помолим за всички наши болни чада и да не забравим, че светите отци на нашата Църква са отредили специални  молитви за болните, и навремето са повикали свещеник за да се помоли за болните.