ПРАЗНИЦИ - ՏՈՆԵՐ

На всички ни е добре известно какво означава „празник” по светския смисъл на думата, но малцина знаят религиозния смисъл и обяснение за думата „празник”. Думата „празник” (Տոն – Дон – на арменски) означава „радост”, „сияние”. Това е денят, посветен на Бог, когато хората се събират в църквата, влизат в общение с тайнството на празника и разбират неговия призив. Това е голямо поклонение, чрез което хората с духовни песни и молитви прославят Бог. За хората празниците са дни на голяма радост, моменти, когато човек се откъсва от светските си грижи и се общува с Бог. Празниците са се установили апостолите, светите патриарси и отци на нашата църква чрез вдъхновението на Светия Дух. В Евангелието срещаме много пасажи, когато самият Христос спазваше всички празници, а разпятието на Христос се случи на еврейска Пасха, когато Христос бе заминал в Йерусалим, за да празнува Пасхата.
Векове наред арменския народ постоянно отбелязва празниците, които учат на вярващите позицията на Църквата и Божията воля спрямо живота на хората, чрез които вярата при хората още повече се потвърждава. Празниците ни накарат да преживеем живота и делото на Христос, както и християнския живот, който са живели хората, които са дали живота си за Христос и светата църква, които всеки път възпоменавайки, църквата призовава на вярващите да ги наподобяват или да продължат делото им, които са останали недовършени.
Чрез празниците хората почувстват нужда от покаяние и разкаяние, радост и нужда да търпят на трудностите. Те въздействат върху душата на човека и постепенно го приближават към Бога.
В продължение от две хиляди години ние винаги на висок глас говорим, че Христос победи света всеки Божи ден чрез празниците църквата ни напомня за победата на Христос. Показва ни пътя, по който и ние ще можем да победим света и да ставаме истински последователи на Христос. Това е причината, че всичките дни според църковния календар имат своето значение. Това причината, че през годината има празнични дни и постни дни. Ако ние през празничните дни отбелязваме победата на Христос или светците на църквата над света и над сатана, то през постните дни ние чрез постене, покаяние и молитва опитваме да изградим нашата победа над нашите грехове.
Всички църковни празници имат значение и смисъл, както и ясен призив отправен към вярващите.