ВЪВЕЖДАНЕТО НА ПРАЗНИЦИТЕ - ДОНЕРИ АРАЧАЦУМЪ

Както вече отбелязахме, църквата разделя дните на годината в празнични и постни дни, които всички са въведени от апостолите на Христос, светите отци и патриарси на църквата. Първият епископ на Йерусалим Яков, братът на Господа пръв започна да празнува християнските празници, а в Горната стая петдесет дена след Петдесятница отслужи първата Литургия. Той много добре знаеше точният рожден ден на Иисус Христос и въведи 6 януари, като Рождество Христово и Богоявление, както и празника Възкресение Господен, а по късно от тях отдели Бъдните вечери. По време на празниците четоха пасажи от Стария Завет, разказваха епизоди от живота на Христос, а по нататък започнаха да четат Павловите послания. В бъдеще, когато бяха написани Евангелията, по време на всеки празник четоха евангелските пасажи относно празника. Така се образуваха християнските празници и когато апостолите се пръснаха по целия свят да проповядват християнството, в християнските общности основани от тях бяха въведени вече съществуващите празници. След смъртта на Яков братът на Господа писанията за празниците преминаха при апостол Петър, а от него стигнаха до Антоний Велики и на края стигнаха до Александрия, където и епископ Александър Александрийски заедно със свети Атанасий  представиха в Никийския вселенски събор (325 г.), където по време на събора бяха изяснени и въведени всички празници, като начало на всички празници бе поставен празника Рождество Христово и Богоявление. След това бяха добавени много празници, както и евангелските пасажи на празниците, които през времето бяха изяснени по време на съборите и произлезе сегашната книга Джашоц (срав. Паримейник). След кратко време християнството бе разпространено по целия свят, бяха основани нови църкви, установени нови празници. Например, в Армения, когато с усилията на св. Крикор Лусаворич (Григорий Просветител) християнството стана официална религия, в Арменската църква бяха въведени канонизираните празници от Никийския събор, както много празници, които въведе Крикор Лусаворич. В бъдеще през различните векове в нашата църква от страна на различните патриарси бяха въведени различни празници посветени на светци, на църквата и на светия кръст. Беше създаден специална книга, където бяха отбелязани всички празници и начина на тяхното празнуване – прочитите, песните и пр., която се нарича Донацуйц. Книгата за първи път носел в Армения католикоса св. Сахаг Бартев и св. Месроб Машдоц. В бъдеще върху нея са работели католикосите св. Кюд и св. Хован Мантагуни, св. Хован Одзнеци, св. нерсес Шнорхали и Симеон Ереванци.