ГЛАВНИ (ДАХАВАР) ПРАЗНИЦИ

От всички празници пет са главните празници и се наричат „Дахавар донер” (Шатропразници) – Рождество Христово, Възкресение - Задиг, Преображение Господен – Вартавар, Успение Богородично и Кръстовден. Те са главни празници, понеже чрез тайнството на тези празници бе премахната победата на смъртта, човекът наследи безсмъртието и стана шатра за Всесветата Троица. По мнение на архиепископ Шънорк Калустян наименованието „дахавар донер” е специфично само за Арменската църква и тези празници се наричат така по примера на празника Шатроразпъване в Стария Завет. В Стария Завет в дните на този празник целият Израел се събираше в Йерусалим заедно с своите жертви и през цялото време на празника, който траеше една седмица, народът се обитаваше в леки постройки – шатри в памет на излизането им от Египет, когато дълго време живееха в шатри, преди да влизат Обетованата земя (виж Левит 23:41-43). По подобие на това в Арменската църква празниците, които траеха повече от един ден се наричаха „празници на шатроразпъване” (дахаварахарац донер), което по късно получиха съкратения вид „шатропразници” (дахавар донер).
Тези празници са специфични с това, че се празнуват в Неделя, с изключение на Богоявление, имат предходен постен период заедно със заговезни, предния ден на празника се извършва Навагадик (освещаване), а през нощта – бдение. Вторият ден на всички тези празници са посветени в памет на  починалите се.
Шатропразниците се траят повече от три дена, и всички са Господни дни (деруни орер). Така, на Богоявление последват осем празнични дни, на Задиг – петдесет, на Вартавар – три празнични дни, на Успение Богородично – осем, а на Кръстовден – шест. Всеки от тези празници имат своята специална трисвета песен. Въпреки че Петдесетница не е шатропразник, но той също има своята трисвета песен и следващите шест дена са празнични, които се празнуват с пости.