НЕДЕЛИТЕ НА ВЕЛИКИТЕ ПОСТИ - МЕДЗ БАХКИ ГИРАГИНЕРЪ

Великите пости започва от Пун Парегентан (Заговезни) и продължава до празника Възкресение Христово, около 49 дена, от които 42 дена са Великите пости, 7 дена – Великата седмица. Постът е ден за покаяние, молитва и прочистване. Тогава човек се отказва от животинската храна и използва само растително масло и зеленчуци, опитвайки да потиска тялото и да подсили душата. През това време човек се покайва, опитва колкото се може по-малко грехове да извърши, разкайва за извършените грехове. По време на Великите пости на Литургията не може да се вземе Причастие, понеже се отслужва закрита Литургия (Завесата на Олтара на Пун Парегентан се затваря и до Цветница и Великия Четвъртък остава закрита).
Великите пости имат седем недели, всеки от които има свое специално име и значение. Благодарение на значението на тези недели църквата води своите миряни през Великите пости, посочва как да постят и особено върху какво да насочват вниманието си през седмицата. И така седем седмици.
-    Първата неделя носи името „Пун Парекентан"-Заговезни, която символизира безгрижния, невинния и радостния живот на Адам и Ева в рая.
-    Втората неделя наречена „Ардакъсман“-„За прогонването“ символизира изпъждането на Адам от рая заради греха. Отношението между Бога и човека са нарушени.
-    Третата неделя се нарича „Анарагин“-„На Блудния“. На разкаялия се опрощават греховете поради милосърдието и любовта на Бога.
-    Четвъртата неделя носи името „Дъндесин“-„На стопанина“. Посветен е за поучаване на вярващите как разумно и мъдро да се държат и да се разпореждат при всички случаи на своя жизнен път.
-    Петата неделя се нарича „Тадаворин“-„На съдника“. Поучава вярващите да бъдат постоянни в молитвите си.
-    Шестата неделя е „Калъсдян“-„На пришествието“. Тогава вниманието на вярващият се насочва върху първото идване на Христос. Ние мислим върху въпросите, че защо дойде Христос в света, как трябва да оценим първото идване и как трябва да се  приготвим за Второто пришествие?
-    Седмата неделя е „Дзахгазарт“-„Цветница“. На този ден се чества победното влизане на Исус в Ерусалим. За Цветница по подробно ще поговорим в отделна глава.