Легитимно представени арменски организации в България
 
 
Епархийски съвет на Арменската апостолическа църква, включващ в себе си църковните настоятелства в 12 града с 10 църкви и 2 параклиса.
София 1000, бул. "Тодор Александров" № 31, тел. 02 988 02 08
 
Адреси на настоятелствата на арменските църкви:
 
Айтос 8500,
ул. "Макариополска" № 2, тел. 0558 38 72
 
Бургас 8000 - "Сурп Хач"
ул. "Лермонтов" № 13, тел. 056 844 493
 
Варна 9000 - църква "Сурп Саркис"
ул. "Хан Аспарух " № 15, тел. 052 61 93 82
 
Пазарджик 4400 - църква "Сурп Степанос"
ул. "Антим  I" № 8, тел. 0878 984 226

Пловдив 4002 - църква "Сурп Кеворк"
ул. "Турист" № 2, тел. 032 63 48 72

Русе 7001 - църква "Сурп Аствадзадзин"
ул. "Братя Миладинови" № 18, тел. 082 83 25 26
 
Сливен 8800 - църква "Сурп Степанос"
кв. "Заимов" бл. 70, вх. А, ап. 11, тел. 0888 302 070
 
Стара Загора 6000 - параклис "Сурп Хач"
ул. "Сав Силов" № 29, тел. 0889 117 386
 
Шумен 9702 - църква "Сурп Аствадзадзин"
ул. "Златица" № 15, тел. 054 3 39 38
 
Ямбол 8600,
ул. "Опълченска" № 2, вх. А, ап. 4 тел. 0888 158 956
 
 
Съюз на арменските културно-просветни организации (САКПО) "Ереван"
Управителен съвет - София
бул. "Тодор Александров" № 31, тел. 02 987 71 28

клонове:
Благоевград -
 
Варна 9000 - бул. "Княз Борис" 24, тел. 052 22 29 24
 
Добрич 9300 -
 
Пазарджик 4400 - ул. "Мария Луиза" 66
 
Пловдив 4000 - ул. "Отец Паисий" № 29, тел. 032
 
Русе 7000 - ул. "Дондуков-Корсаков" № 34, тел. 082 22 20 96
 
Силистра 7500 - ул. "
 
София 1000 - бул. "Тодор Александров" № 31, тел. 02 987 71 28
 
Стара Загора 6000 - ул. "
 
Хасково 6300 - ул. "Райко Даскалов" № 11
 
Шумен 9700 - ул. "Стара планина" № 10
 
Ямбол 8600 - ул.
 
 
Общоарменски благотворителен съюз "Парекордзаган":
 
София 1080
ул."Нишка" 31, ет.4, Арменски Културен Дом
тел./факс: 02 987 1445
email: agbu@omega.bg
 
Варна 9000 - ул. "Хан аспарух" № 15
 

Пловдив 4001
бул. "6-ти Септември" 158, ап. 16
тел. +359 32 621310
тел./факс: +359 32 267673
email: agbu.plovdiv@namag.com

Асоциирани клонове към ОАБС - Пловдив:

Добрич

Русе 7000

Силистра

Сливен 8800

Ямбол

 
Бургас 8000
ул. "Лемонтов" 11
тел./факс: +359 56 843766
email: agbu_burgas@armenia.com
 
Арменска физкултурно-скаутска организация "Хоменътмен":
 
София 1000 - бул. "Тодор Александров" № 31, тел. 02
 
Варна 9000 - ул. "Аспарух" № 15, e-mail: homenetmen_varna@mail.bg
 
Добрич 9300 - ул. "
 
Пловдив 4000 - ул. "
 
Русе 7000 - ул. "
 
Шумен 9700 - ул. "
 
 
Арменско училищно сдружение "Ст. Ховагимян"
София 1000, бул. "Тодор Александров" № 31, тел. 02 980 40 69 , е-mail:
 
 

Арменско благотворително дружество "ХОМ"
София 1000 - бул. "Тодор Александров" № 31, тел. 02

 
Варна 9000 - ул. "Аспарух"
 
Пловдив 4025 - кв. "Старинен", ул. "Турист" № 2, тел. 032
 
 
Клуб за най-нова арменска история "Хай тад"
София 1000 -
 
 
ОСОК "Хамаскаин" - Общоарменски съюз за образование и култура
Пловдив, кв. "Старинен", ул. "Турист" № 2, тел. 032
 
 
Сдружение за арменска култура и изкуство
Пловдив, ул.
 
 
Сдружение "Месроб Маштоц"
Пловдив 4000, ул. "Отец Паисий" № 29, тел. 032 267 673